NOVA YÖNETİM A.Ş

KENTSEL TESİS YÖNETİM
KALİTE POLİTİKAMIZ


Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, anlamak ve mümkün mertebe tam olarak karşılayabilme; en uygun ve en ekonomik çözümler üretme çabaları sayesinde müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak.
Teknolojide Önderlik Faaliyet sahalarımızda, yeni yöntemler ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile teknolojide önder konuma gelmek.
Çalışanların Katılımı Çalışanlarımızın katılımı ile, dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmek ve etkin katılımını sağlamak. Her alanda Kalite anlayışını yerleştirmek ve yaygınlaştırmak.
Tedarikçilerimiz İle Bütünleşme Tedarikçilerimizle istikrar ve güven içerisinde, müşteri memnuniyetine yönelik karar alma, hizmet üretme ve süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamak.
Sosyal Sorumluluk Topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak; üretim ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

NOVA